Sverre Havik as

Sverre Havik as

Postboks 12, 7820 Spillum
Hovedtlf: 913 92 621
Kontortlf: 74 27 35 62 / 913 72 364
Epost: so-havik@online.no
 Tørrmuring med skiferblokk
Dette har de siste årene vært et betydelig satsningsområde for oss.
Oppdragsgivere er Stat og kommuner samt private kunder.

Vegvedlikehold i Namsos
Underentreprenør for Veidekke drift sin kontrakt i Namsos fra 2008 til og med 2012.    
Dette innebærer alt av kantklipping, kosting og renhold av asfaltdekke på veier, grøfterensking, grusing av veier, høvling, med mer.
Oppdragsgiver:
Veidekke industri.

Rivingsarbeider av boliger og fritidshus, Kattmarka Namsos
Omfattende rivings- og ryddearbeid med krevende sikringstiltak og vanskelig framkommelighet i rasområdet
Oppdragsgiver: Takstforum Midt Norge formidlet dette gjennom div. forsikringsselskap.

Vestbyen Skole, Namsos
Grunn- og
utomhusarbeider
Oppdragsgiver: Birger Pedersen AS

Gang- og sykkelvei
Spillumsstranda
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen

Namdalsprosjektet
Fasademurer/støyskjerming
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Hyllenget

Lakseslott Namsen.
Grunn- og
utomhusarbeider. 2007.
Oppdragsgiver: GL-Bygg AS

Opprustning av veg
Overhalla sentrum til boligfeltet Krabbstumarka.
Oppdragsgiver: Overhalla kommune

Drift- og vedlikehold av kommunalt veinett
Oppdragsgiver: Overhalla kommune

 

sverrehavik.no 2008 Kommunikasjonshuset Trio Media as