Sverre Havik as

Sverre Havik as

Postboks 12, 7820 Spillum
Hovedtlf: 913 92 621
Kontortlf: 74 27 35 62 / 913 72 364
Epost: so-havik@online.no
 


Sverre Havik as
Grus, pukk, singel og masselevering

Grusmasser blir levert fra grusgruver
i Namdalen og til vårt lager på Kiskaia ved Namsos sentrum.

Knustmasser som singel og pukk blir levert i hovedsak fra Nordfosen Pukkverk.

Dette skipes direkte inn til oss året rundt.
Vi skaffer alle sorteringer, fra blomsterjord til knust fjell etter ønske.
   

sverrehavik.no 2008 Kommunikasjonshuset Trio Media as