Sverre Havik as

Sverre Havik as

Sandosveien 5,
7820 Spillum
Hovedtlf: 913 92 621
Kontortlf: 913 72 364
Epost: post@sverrehavik.no


 I 1963 startet Sverre Havik sin virksomhet i Vemundvik grusgruve med salg av grus- og steinmasser, etter hvert ble virksomheten utvidet med stadig større maskinpark tilpasset de krav markedet stilte. Firmaet ble drevet med 3 ansatte frem til på 80-tallet da arbeidsstokken økte til 5 personer. Virksomheten ble omdannet til aksjeselskap i 1987 da omsetningen hadde økt vesentlig og økonomisk kontroll og styring ble viktigere og viktigere.

Grunnleggeren Sverre Havik døde i en tragisk arbeidsulykke høsten 1991 og virksomheten ble overtatt av Sverres barn; Per Odd, Svein Ola og Anne Tove. Alle disse har i dag sitt daglige arbeid i firmaet som ledes av Svein Ola. Vi utfører alle typer oppdrag innenfor vår bransje som: Kommunaltekniske anlegg, masseutskifting, transport, snørydding, sandstrøing, utomhusarbeid og generelt grunnarbeid på byggeplasser og lignende. Vi er kjent for stor kapasitet og har en stabil og erfaren arbeidsstokk som tar kravene til godt utført arbeid på alvor.
Mottoet "Ingen jobb for liten, ingen jobb for stor" er vår rettesnor!

 

Daglig leder:
Svein Ola Havik
Tlf. 913 92 621
Kontor:
Mona E Havik
Tlf. 913 92 621

 

sverrehavik.no © 2008 • Kommunikasjonshuset Trio Media as